Family Factory Achterhoek

Themabijeenkomst (aspirant) pleegouders

Vanuit het CJG Aalten, Oost Gelre en Winterswijk ondersteunt de Family Factory netwerken van ouders. Eén van die netwerken is het Platform Pleegouders Achterhoek. Dit platform organiseert
voor collega (aspirant) pleegouders een thema bijeenkomst op 14 juni as. in Doetinchem.

Het betreft een interactieve avond voor pleeggezinnen over omgaan met de biologische familie van het pleegkind. Als een kind bij jou in huis geplaatst wordt krijg je er altijd een heel systeem bij. Niet alleen ouders, maar ook broertjes, zusjes en overige familie, met hun eigen gedachtes en gebruiken. Voor pleegkinderen is het heel fijn als de overgang tussen het biologische gezin naar het pleeggezin niet al te groot is. Welke dingen neem je als pleeggezin over van het biologische gezin, welke invloed mag het biologisch systeem hebben in jouw gezin? Denk dan bijvoorbeeld aan:

– Ga je dezelfde bedtijden aanhouden als in het biologisch gezin gelden?
– Ga je samen met de biologische ouders naar de 10 minutengesprekken?
– Mag de foto van het biologische gezin in jouw woonkamer staan?

Hoe ga je daar als pleeggezin mee om? Wat wil je wel, wat juist niet en hoe bewaak je je grenzen?
Het PPA wil (aspirant) pleegouders met elkaar in gesprek brengen door verschillende stellingen voor te leggen. Aan de hand van deze stelling kan dan een mooie discussie ontstaan.

Naast dit initiatief begeleidt en ondersteunt het CJG meerdere ouderinitiatieven en hebben de contactpersonen vanuit de Family Factory Achterhoek, Frank Sikkink en Rosemarie Jeurissen, een ronde langs de scholen, peuterspeelzalen en kinderopvang gemaakt om de Family Factory onder de aandacht te brengen bij organisaties, maar vooral bij ouders! Wilt u meer informatie over de Family Factory? Neem dan contact op met CJG Aalten of kijk op de website van de Family Factory: www.familyfactory.nu

Ook is er vanuit de Family Factory Achterhoek een besloten Facebook-groep. Deze is te vinden onder de naam Family Factory Achterhoek