Vluchtelingenwerk

Asielzoekers met een verblijfsvergunning, zogenoemde statushouders, dienen passende woonruimte te
te krijgen. De gemeenten in Nederland zijn hier toe wettelijk verplicht volgens de wettelijke huisvestingstaakstelling. Zo ook de gemeente Aalten. Figulus Welzijn voert in opdracht van de gemeente Aalten deze wettelijke huisvestingstaakstelling uit.
Figulus Welzijn biedt deze doelgroep maatschappelijke begeleiding aan gedurende één jaar. Deze begeleiding biedt ondersteuning in het integratieproces om daarmee de zelfredzaamheid van de statushouders te vergroten. Dit wordt gedaan door het inzetten van verschillende methodieken en is bijvoorbeeld terug te zien in de ondersteuning die geboden wordt de financiële huishouding en het uitbreiden van het sociale netwerk van de statushouders.
Het uiteindelijke doel is dat de statushouders:

  • Zelfstandig gebruik kunnen maken van de verschillende instellingen in de gemeente;
  • De vluchteling leert omgaan met zijn eigen financiën, post en administratie;
  • Door middel van persoonlijk contact en (groeps)activiteiten ondersteunt de vrijwilliger de vluchteling bij het opbouwen van een sociaal netwerk, begrip over de Nederlandse cultuur, gebruiken, normen en waarden.

Na een jaar begeleiding vanuit Figulus Welzijn gaat de zorg over naar het Algemeen Maatschappelijk werk (AMW). Zij nemen de zorg dan over.

Door inzet van stagiaires en vrijwilligers onder leiding van twee professionals gaan wij op een actieve wijze ter werk. Door het afleggen van huisbezoeken komt Figulus Welzijn ook bij de statushouders thuis om zo actief ondersteuning te kunnen bieden in de leefomgeving van de statushouder. Ook zijn er vrijwilligers werkzaam die samen met de statushouders de buurt in gaan om zo contact te maken met de inwoners in de gemeente Aalten. Ook krijgen de cliënten naast de inburgeringcursus extra ondersteuning geboden in het leren van de Nederlandse taal door de inzet van vrijwillige Taalmaatjes.

Als u interesse heeft gekregen om als vrijwilliger binnen het vluchtelingenwerk aan de slag te gaan of meer informatie wilt over het vluchtelingenwerk, kunt u contact opnemen met Maaike de Weert (m.deweerd@figulus-welzijn.nl) of Nico Evers (n.evers@figulus-welzijn.nl) of via het telefoonnummer 0543-473993